Verdrogend dennenbos, wat doe je er mee?


Je kunt er klimaatpessimist van worden, maar je kunt het ook zien als een kans om een paradijs te maken. Zo verging het de eigenaren van een paar hectare bosgrond genaamd ‘t Zuiderholt. Eeuwenlang was hun grond onderdeel van een uitgestrekt landschap met heide, jeneverbes en grazende schapen. Totdat rond 1900 de houtmarkt vroeg om dennen voor de mijnbouw. En zo werd het ruige land omgevormd tot een eentonig bos met gulzige grove dennen, zonder variatie en natuurwaarde. Sinds de jaren ‘70 ook zonder economische waarde. Nu 50 jaar later is er bovendien de zomerse droogte die de bodem en het bos genadeloos uitdroogt. Daarom is het nu tijd voor een nieuwe aanpak, die de biodiversiteit verrijkt en de verdroging beperkt. In dat kader is Marke ‘t Zuiderholt opgezet.

Deze nieuwe marke is een voorbeeld van een oud begrip in een nieuwe jas. Het staat voor gezamenlijk wonen en de omgeving beheren, volgens een regeneratief principe.

Bosrand, voedselbos en wonen
Natuurwaarde en waterabsorberend vermogen van de bodem wordt vergroot. Door de plaatsing van natuurwoningen op palen 1m boven de bosbodem wordt het uitdrogingsproces van de bosrand getemperd door de schaduw van de huisjes op de bodem. De woningen zijn voor 50% bedekt met groen. Onder en om de woningen krijgt de natuur alle ruimte ook voor kleine dieren en vogels zijn veel nestel- en foerageerplaatsen in de beplanting. Het deel van het perceel wordt momenteel getransformeerd van dennenbos naar voedselbos. Wat ook voor dieren goed nieuws is. Die bosvariëteit draagt bij aan veel meer fouragerings- en nestelgebied.

Wandelpad en zomertheater
Het oude wandelpad laten we weer aansluiten op andere paden in het omliggende landschap.
(‘Where True Stustainability Starts’, Paul Mutselears 2012)
Op het weitje aan de Gageldijk is ruimte voor incidentele, kleine off-grid voorstellingen. Alleen bereikbaar voor fietsers en wandelaars.

Het open veld
Vanaf de zandweg zie je een open veld met bloeiend grasland, omzoomd door bos. Het veld is aanlokkelijk en functioneel, maar ook noodzakelijk voor de ontwikkeling van een gevarieerde bosrand en voor de zonlichtinval op zonnepanelen van de natuurwoningen.