Een verdroogd dennenbos, wat kun je er mee doen?


Je zou er klimaatpessimist van kunnen worden, maar evenzogoed kun je een kans zien om er een paradijs van te maken. Zo verging het de eigenaren van een paar hectare bosgrond genaamd ‘t Zuiderholt. Tot 1900 was hun grond een uitgestrekt landschap met heide, jeneverbes en grazende schapen. Maar de industrialisatie vroeg om dennenhout en dus werd er een productiebos uit de grond gestampt. Dat resulteerde in een eentonig dennenbos met weinig natuurwaarde, en vanaf de jaren ‘70 ook zonder economische waarde. Nu 50 jaar later is er bovendien de zomerse droogte die de bodem en het bos genadeloos uitdroogt. Het is dus hoog tijd voor een nieuwe aanpak, die de biodiversiteit verrijkt en de verdroging beperkt. In dat kader is Marke ‘t Zuiderholt opgezet.

Deze nieuwe marke is een voorbeeld van een oud begrip in een nieuwe jas. Het staat voor gezamenlijk wonen en de omgeving beheren, zonder bestrating en nutsvoorzieningen.

Bosrand, voedselbos en wonen
Natuurwaarde en water absorberend vermogen van de bodem wordt vergroot. Door de plaatsing van natuurwoningen op palen 1m boven de bosbodem wordt het uitdrogingsproces van de bosrand getemperd door de schaduw van de huisjes op de bodem. De woningen zijn voor 50% bedekt met groen. Onder en om de woningen krijgt de natuur alle ruimte ook voor kleine dieren en vogels zijn veel nestel- en foerageerplaatsen in de beplanting. Het deel van het perceel wordt momenteel getransformeerd van dennenbos naar voedselbos. Wat ook voor dieren goed nieuws is.

Wandelpad en zomertheater
Het oude wandelpad laten we weer aansluiten op andere paden in het omliggende landschap.
(‘Where True Stustainability Starts’, Paul Mutselears 2012)
Op het weitje aan de Gageldijk is ruimte voor incidentele, kleine off-grid voorstellingen. Alleen bereikbaar voor fietsers en wandelaars.

Het open veld
Vanaf de zandweg wordt een open veld zichtbaar met bloeiend grasland, omzoomd door bos. Het veld is niet alleen aantrekkelijk en functioneel, maar ook noodzakelijk voor de ontwikkeling van een gevarieerde bosrand. De openheid is tevens noodzakelijk voor de zonlichtinval op solar panels van de natuurwoningen.