Een-zee-van-tuin is een bedrijf dat helpt bij het inrichten en aanleggen van een gevarieerde, klimaatbestendige tuin, die past bij jouw huishouden. Dat bespaart je veel hoofdbrekens over droogte of wateroverlast. Specialisaties:
Beste groeiplaats voor je planten:
Materialen en methoden (bestrating, terrassen en overkappingen)
Waterhuishouding
Lichtval, sfeerbepalend voor je tuin.
Stappen-plan maken voor wie zelf in de tuin wil werken link .

tel. 0642326737
pleisterplaats@eenzeevantuin.nl

Een-zee-van-tuin is een project van Margo Planthof.
Ze werkt bij projecten en tuinen in binnen- en buitenland.
In 2010 studeerde ze af als landschapsontwerper aan Larenstein WU.
Ze deed stage bij 2009-2010 DS Landschapsarchitecten Amsterdam, top tijd bij een top-bureau.
Heeft Spaans gestudeerd aan de RU Utrecht en werkte 15 jaar in Spanje.
Beroepshalve heeft ze veel gereisd en kennis vergaard over tuinen, parken, natuur in NL, Spanje en Japan
Zeker al 15 jaar ook researcher en coördinator voor reportages en documentaires.
Na een cursus bij Eva Hoeke in 2022, schrijft Margo nu ook ‘laconieke column’s’ over tuin en landschap.

Begrijpen dat al ons handelen gevolgen heeft voor onze omgeving is belangrijk. Het is fijn als iemand ontdekt dat een tuin steeds groeit en verandert. Dat het meer is dan een leuke plek of een mooi plaatje.

Maatschappelijk
Coöperatie Biologisch Verbonden
Pomologische vereniging Noord-Holland
Nederlandse Vereniging van Tuin en Landschapsarchitecten
Mediterranian Garden Society

Publicaties
Spaubeek, Wageningen 2009. Bink, Marcellis, Planthof

Pieken en Dalen, Wageningen 2009. Bink, Marcellis, Planthof
Bostuin in Andalucia
Tuin aan de rivier
Uitgesproken, Tuin en Landschap mei 2013
Emmers onder een lek dak, Wageningen 2010. Bink, Marcellis, Planthof

Verantwoordelijkheid

We gaan we voornamelijk in zee met leveranciers van ecologische beplanting en materialen. Zelf nadenken en veilige oplossingen onderzoeken om mens, dier en milieu gezond te houden, is leuker dan blindelings regels opvolgen. Dus we zijn nieuwsgierig naar nieuwe methoden en vermijden chemische onkruidverdelgers, insecticiden en andere schadelijke stoffen.